Tag det kommunale selvstyre tilbage, og genopret den kommunale velfærd!

Pressemeddelelse: Demonstration foran KL i Weidekampsgade den 16. marts fra 17.00 – 18.00

De seneste otte år har budt på konstante og brutale nedskæringer i kommunerne. Der er forsvundet 10 milliarder fra de kommunale kasser siden 2009, og 40.000 medarbejdere har mistet deres job.

Velfærdsalliance-DK, som opstod i 2016 som en protest mod omprioriteringsbidraget, og som i dag tæller mere end 150 fagforeninger og andre organisationer, opfordrer KL og alle landets borgmestre til at stå sammen i kampen for det kommunale selvstyre.

Regeringen vil have den offentlige velfærd og det kommunale økonomiske råderum barberet til et absolut minimum. Derfor har regeringen lavet Budgetloven. Den betyder, at kommunernes udgifter ikke må stige, selv om der hele tiden kommer flere udgifter til børn, gamle og flygtninge. Derfor bliver servicen løbende dårligere, mens presset på de ansatte vokser.

I 2018, 2019 og 2020 vil regeringen med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet konfiskere yderligere 1,5 milliard kroner. Det er penge, der tages direkte fra den borgernære velfærd.

Derfor kalder Velfærdsalliance-DK til demonstration for at minde om, at kommunerne skal stå fast i økonomiforhandlingerne med regeringen. Kommunerne skal danne fælles front og kræve Budgetloven og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet trukket tilbage – og kræve, at de 10 milliarder, der mangler i kommunekasserne, føres tilbage.

Demonstrationen foregår foran KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S den 16. marts fra klokken 17.00 til 18.00.

Talere fra BUPL, LFS, 3F, HK, SF, Enhedslisten og Bekæmp fattigdom. Underholdning ved Bo Evers.

Yderligere oplysninger hos Jan Hoby, næstformand i LFS, Landsforeningen For Socialpædagoger. Mobil 3094 8142.

Velfaerdsall Husk næste gang du møder en politiker der siger der ikke er råd til velfærden, at spørge om det fordi krudt, kugler… https://t.co/fmlg91HStc
Velfaerdsall At være højrepopulist er åbenbart lig med faktaresistent, i hvert fald når det kommer til @CEPOS og købepartiet… https://t.co/VKUS6zruka